Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Kontaktai 

VVG tinklas

Vietos veiklos grupių tinklas įregistruotas 2007 m. gruodžio 28 d.
Asociacijos kodas: 301501654
Buveinė: Universiteto g. 8a, 53345 Akademija,
Kauno raj.

VVG tinklo pirmininkė - Violeta Jankauskienė
El. paštas: vvgtinklas@gmail.com
Telefonas: .+370 610 45251

VVG tinklo valdybos sudėtis:

1. Alytaus apskrities- Povilas Saulevičius;
2.Kauno apskrities- Janina Augustinavičienė;
3. Klaipėdos apskrities- Raimonda Damulienė;
4. Marijampolės apskrities- Lina Mineikienė;
5. Panevėžio apskrities- Neringa Čemerienė;
6. Šiaulių apskrities- Romas Kalvatis;
7. Tauragės- Arūnas Stasiūnas;
8. Telšių apskrities- Giedrė Kazakevičienė;
9. Utenos apskrities- Jolita Umbrasienė;
10. Vilniaus apskrities- Violeta Jankauskienė.

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO NARIŲ SĄRAŠAS

(2013 m. vasario 11 d.)

Organizacijos pavadinimas

Įgalioto atstovo vardas, pavardė

El. paštas

Telefono numeris

1

Akmenės r. VVG

Algirdas Bučys

algirdasb.sm@gmail.com

8 610 06478

2

Alytus r. VVG

Vida Vrubliauskienė

v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt

8 609 98317

3

Anykščių r. VVG

Jurijus Nikitinas

jurijus@anyksciuvvg.lt

8 614 88577

4

Birštono VVG

Jonas Kederys

jonask@birstonas.lt

8 31945185

5

Biržų r. VVG

Steponas Staškevičius

steponas.staskevicius@birzai.lt

8 614 27429

6

Druskininkų VVG

Alvydas Varanis

vvg@druskininkai.lt

8 607 69631

7

Elektrėnų sav. VVG

Danutė Aleksiūnienė

alex@elektrenuvvg.lt

8 673 01234

8

Ignalinos r. VVG

Marija Garejeva

vvg@ignalina.lt

8 620 81580

9

Jonavos r. VVG

Juozas Jokimas

jonava@bendruomenes.lt

8 671 50 572

10

Joniškio r. partnerystės VVG

Rimantė Misiūnienė

rimante.misiuniene@joniskis.lt

8 687 13329

11

VVG „Nemunas“

Egidijus Giedraitis

Egidijus.vvgnemunas@gmail.com

8 686 48872

12

Kaišiadorių r. VVG

Janina Augustinavičienė

kaisiadorysvvg@gmail.com

8 607 63800

13

Kalvarijos VVG

Valdas Aleknavičius

valdas.aleknavicius@gmail.com

8 699 10068

14

Kauno r. VVG

Vytautas Zubas

info@kaunorvvg.lt

8 652 18132

15

Sūduvos VVG

Reda Kneizevičienė

redaknei@gmail.com

8 611 21453

16

Kėdainių r. VVG

Aušra Vaidotienė

kedainiuvvg@gmail.com

8 657 54577

17

Kelmės krašto partnerystės VVG

Lina Mikalajūnaitė

lina.mikalajunaite@gmail.com

8 616 06043

18

VVG „Pajūrio kraštas“

Raimonda Damulienė

pajurio.krastas@gmail.com

8 615 13814

19

Kretingos r. kaimo plėtros asociacija

Lina Stanienė

vvg@kretinga.lt

8 677 69402

20

Kupiškio r. VVG

Neringa Čemerienė

neringa.antasava@gmail.com

8 656 50534

21

Dzūkijos VVG

Edgaras Gardziulevičius

edgaras@dzukijosvvg.lt

8 675 43104

22

Marijampolės VVG

Lina Mineikienė

asocmarijampole@gmail.com

8 655 52766

23

Šiaurės vakarų VVG

Loreta Rubežienė

l.rubeziene@mazeikiai.lt

8 679 84005

24

Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“

Virgilijus Šironas

moletuvvg@gmail.com

8 670 08859

25

VVG „Pagėgių kraštas“

Sigitas Stonys

pagegiukrastas@gmail.com

8 699 85151

26

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“

Arturas Stankevičius

pakruojovvg@pakruojis.lt

8 687 27132

27

Panevėžio r. VVG

Eugenijus Lunskis

e.lunskis@gmail.com

8 615 52576

28

Pasvalio r. VVG

Helena Simonaitienė

helenavvg@pasvalys.lt

8 655 60408

29

Plungės r. VVG

Giedrė Kazakevičienė

giedre@plungesvvg.lt

8 678 71 350

30

Prienų r. VVG

Virginija Žliobienė

prienuvvg@gmail.com

8 630 01772

31

VVG ,,Radviliškio lyderis“

Romas Kalvaitis

vvg@radviliskis.lt

8 620 72774

32

Raseinių r. VVG „Raseinių krašto bendrija“

Vincas Blinstrubas

vvgraseiniai@gmail.com

8 699 94460

33

VVG „Rietavo iniciatyvos“

Laima Dockevičienė

rietavoiniciatyvos@rietavovic.lt

8 699 17716

34

Rokiškio r. VVG

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė

raimonda.vilimas@gmail.com

8 686 96382

35

Skuodo VVG

Vilija Vaškienė

skuodasvvg@gmail.com

8 672  71 160

36

Šakių VVG

Algimantas Damijonaitis

algdamas@gmail.com

8-687-13103

37

Šalčininkų r. VVG

Josif Rybak

vvg@salcininkai.lt

8 380 30156

38

Šilalės r. VVG

Teresė Jankauskienė

teresejankauskiene@gmail.com

8 662 22 818

39

Šiaulių r. VVG

Povilas Zaveckas

siauliurvvg@gmail.com

8 698 34109

40

Lamatos žemė

Vytautas Laurinaitis

silutesvvg@gmail.com

8 686 76135

41

Širvintų r. VVG

Vita Janavičienė

vita.janaviciene@gmail.com

8 684 58409

42

Švenčionių r. VVG

Darius Velička

svencioniuvvg@gmail.com

8 682 35977

43

Tauragės r. VVG

Nijolė Tirevičienė

nijoletireviciene@gmail.com

8 682 25586

44

Telšių r. VVG

Barsteiga Vytautas

v.barsteiga@telsiai.lt

8 610 24303

45

Trakų r. VVG

Alvyda Kazakevičiūtė

alvyda.kazakeviciute@trakuvvg.lt

8 614 53870

46

Ukmergės r. VVG

Klavdija Stepanova

k.stepanova@ukmergesvvg.lt

8 672 20899

47

Utenos r. VVG

Jolita Umbrasienė

utenosvvg@gmail.com

8 677 99543

48

Varėnos r. VVG

Alvydas Valeiša

alvydas.v@varenosvvg.lt

8 698 04401

49

Vilkaviškio r. VVG

Lina Kružinauskienė

l.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt

8 679 91049

50

Vilniaus r. VVG

Violeta Jankauskienė

jankauskiene.violeta@yahoo.com

8 610 45251

51

Zarasų r. VVG

Arvydas Veikšra

zsvvg@zarasai.lt

8 609 97118