Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

VVG tinklo naujienos 

Kovo 21–22 d. Kėdainiuose, VVG tinklo iniciatyva vyko seminaras „Ugdomojo vadovavimo praktika“.

Tai pirmasis seminaras, skirtas VVG vadovams. Šis seminaras nebuvo tradicinis - toks, kokiuose mes dažniausiai dalyvaujame, o buvo lyg pirmasis žingsnis į tarpusavio supratimą, bendro dialogo ieškojimą. Lektorius labiau orientavosi į mokymosi procesą, nei į mokymosi turinį, nepateikė parengtų receptų ar patarimų, o sumaniai vedė visus ieškojimų keliu.

Organizacijos sėkmė labai priklauso nuo vadovo gebėjimo vadovauti, iniciatyvumo. Kiekvienas į vietos veiklos grupes atėjome su skirtinga praktika, skirtingais požiūriais. Dar ir dabar skirtingai žiūrime į savo organizacijas - vieni jas supranta kaip organizacijas, kurios veikia tik LEADER programos rėmuose, o kiti bando įžiūrėti daugiau galimybių organizacijų plėtrai. Seminaro metu išryškėjo, kad bendro matymo dar nėra.

Seminarą vedęs lektorius - asmeninio ugdymo specialistas tiesiogiai mūsų nemokė, jis tik vadovavo pokalbiui, kurio metu apmąstėme savo patirtį, pateikėme įžvalgas, planavome būsimus veiksmus ir mokėmės įgyti naujų patirčių, kad galėtumėm efektyviai keistis. Kita vertus, šis seminaras puikiai papildė tradicinius mokymo būdus, sužinojome kad mokymų formos apima ne tik mokymąsi auditorijoje, bet ir tobulėjimą darbo vietoje, kur dažniausiai mokymo funkcija tenka VVG vadovui.

Seminaro metu sužinojome, kad kiekvienas turime neišnaudotų galimybių. Dažniausiai apie jas net nenutuokiame, o jei ir kyla mintis lavinti naujus įgūdžius ar imtis naujos veiklos, neretai į tai numojame ranka. Pasitaiko, kad pasakojame sau istoriją, kad galbūt neverta bandyti, nes vis tiek nepavyks. Prikuriame argumentų ir teisinamės laiko stoka ar aplinkos įtaka. Dažnai tokios ribojančios mintys mus stabdo prisiimti naujus iššūkius, mes abejojame savimi.

Seminaro dalyviai priėjo išvados, kad asmeninis ugdymas padeda mums pasiekti tas sritis, kurių tradiciniai mokymai neapima. Norėdami pritaikyti įgytas žinias, turime keisti tam tikras nuostatas ar pradėti elgtis kitaip. Daugelis seminaro metu suvokėm asmeninio pokyčio naudą, supratom, kad asmeninis ugdymas gali padėti įgytas žinias pritaikyti vadovaujant organizacijai. Manau, kad asmeninis ugdymas kiekvienam seminaro dalyviui padėjo atrasti vidinių resursų ir energijos keistis.

Lektorius Tomas Misiukonis akcentavo, kad vadovai, kurie nori tobulėti patys ir padeda tą daryti kitiems, tiki ir savo darbuotojų galimybėmis ir gebėjimu augti. Pasitelkdami asmeninį ugdymą, tokie vadovai pokyčius paskatina darbo vietoje - čia ir dabar. Šie žmonės kelia tobulėjimo klausimus ir nesitenkina lengvais atsakymais. Jų darbuotojai sako: „Mano vadovas padėjo man rasti geriausią sprendimą. Ir - svarbiausia - viską padariau savo jėgomis." Jei taikysite asmeninį ugdymą savo darbe, yra didelė tikimybė, kad netrukus jūsų darbuotojai, kuriais kasdien rūpinatės, taps savarankiškesni. Užduotis jie atliks patys ir rečiau kreipsis pagalbos į jus. Susidūrę su dilemomis ar neaiškumais, gebės patys priimti sprendimus. Gali būti, kad tie žmonės, kuriuos kasdien turėdavote „stumti", kitą dieną parodys džiuginančius rezultatus ir gebės įkvėpti kitus. O tie, kurie visiems buvo pavyzdys, sugebės atrasti dar efektyvesnių darbo būdų ir džiaugsis galėdami realizuoti save. Jūsų kolegos išmoks taikyti mokymuose įgytus įgūdžius. Jie darys įtaką kitiems. Prisiims daugiau iššūkių. Ir - svarbiausia - išmoks keistis.

Helena Simonaitienė, Pasvalio VVG pirmininkė, pasidalindama savo įspūdžiais iš seminaro teigia: „Vykdama į seminarą “Ugdomojo vadovavimo praktika” turėjau visiškai kitą supratimą apie Koučingo praktiką, jo taikymą darbinėje aplinkoje. Šie dviejų dienų mokymai paliko labai gera įspūdį, nes buvo suteikta gera praktinė galimybė tobulėti pačiai ir suprasti, kad sėkminga organizacija bus tada, kai vadovas supras kaip gali padėti augti savo bendradarbiams, užduodamas gerus ir savalaikius klausimus, kurie padeda žmogui mąstyti.“

Tauragės VVG pirmininkė Nijolė Tirevičienė mano, kad VVG vadovai turėtų daugiau vykdyti tokių mokymų, tada atsirastų didesnis tarpusavio supratimas ir aiškumas dėliojant pozicijas bei atstovaujant VVG interesams įvairiose institucijose.

Kretingos VVG pirmininkė Lina Stanienė akcentuoja, kad tokie mokymai turėtų būti tęstiniai, kad juose daugiau kolegų dalyvautų, nes, „tokio pobūdžio mokymai gali realiai padėti mums susidėlioti bendrus ateities planus, vieną matymą“.

Pasak seminaro lektoriaus Tomo Misiukonio, seminaras buvo skirtas pažangiems vadovams ir komandoms, visiems sie­kiantiems tobulėti, norintiems šiandien būti geresniais nei vakar, tiek profesiniame, tiek ir asmeniniame gyvenime.

 

Raimonda Damulienė, VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininkė. VVG tinklo valdybos narė.