Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Dokumentai 

Dokumentai:

Vietos veiklos grupių tinklo įstatai

Vietos veiklos grupių tinklo steigimo sutartis

Vietos veiklos grupių tinklo valdybos darbo reglamentas

Vietos veiklos grupių tinklo stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka

LR Pelno mokesčio įstatymo komentaras dėl nario mokesčio

Vietos veiklos grupių tinklo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

 

Protokolai:

2018 m. balandžio 5 d. visuotinio susirinkimo protokolas, dalyvių sąrašas.

2018 m. vasario 2 d. valdybos susirinkimo protokolasdalyvių sąrašas.

2017 m. rugsėjo 27 d. valdybos susirinkimo protokolas

2017 m. birželio 6 d. protokolas. Bendruomeninio verslo kūrimo ir vystymo metodinės gairės.

2017 m. balandžio 26 d. protokolasVVGT pastabos

2017 m. balandžio 20 d. protokolasVVGT veiklos ataskaita

2017 m. vasario 22 d. protokolasVVGT_VPSadmin_pastabos, VVGT_VPadmin_pastabos, VVGT_BP_pastabos, VVGT_DVMetodika_pastabos

2017 m. sausio 5 d. protokolasVVGT pastabos

2016 m. gruodžio 6 d. protokolas

2016 m. lapkričio 8 d. protokolasVVGT pastabos

2016 m. spalio 25 d. protokolasdalyvių sąrašas

2016 m. rugsėjo 12 d. protokolasdalyvių sąrašas, VVGT pastabos

2016 m. rugpjūčio 5 d. protokolasdalyvių sąrašas, VVGT pastabos

2016 m. birželio 28 d. protokolas

2016 m. gegužės 25 d. protokolas

2016 m. kovo 27 d. protokolas

2015 m. sausio 6 d. protokolas

2015 m. vasario 20 d. protokolas

2014 m. balandžio 16 d. protokolas

2014 m. gegužės 4 d. protokolas

2014 m. gegužės 27 d. protokolas

2014 m. birželio 9 d. protokolas

2014 m. lapkričio 25 d. protokolas

2014 m. spalio 15 d. protokolas

2014 m. rugpjūčio 13 d. protokolas

2014 m. birželio 27 d. protokolas

2014 m. gegužės 27 d. protokolas

2014 m. kovo 18 d. protokolas

2014 m. vasrio 24 d.  protokolas

2012 m. vasario 28 d. protokolas

2012 m. kovo 21 d. protokolas

2012 m. balandžio 6 d. protokolas

2012 m. balandžio 13 d. protokolas

2012 m. birželio 19 d. protokolas

2013 m. vasario 7 d. protokolas