Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Telšių r. VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Telšių rajono vietos veiklos grupė
Sedos g. 6,  Telšiai
Tel. 8 444 51951
El. paštas: v.barsteiga@lku.lt
Svetainė: www.telsiuvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkas
Vytautas Barsteiga

Tel. +370 610 24 303
El. paštas: v.barsteiga@telsiai.lt

Viešųjų ryšių ekspertė
Zenaida Pikiotienė
Tel. +370 444 51951
El. paštas: z.pikiotiene@gmail.com

Administratorė
Sandra Valentinavičienė
Tel. +370 616 38 484
El. paštas: s.valentinaviciene@telsiuvvg.lt

VVG Finansininkė
Birutė Baltuonienė
Tel. +370 616 57 986
El. paštas: b.baltuoniene@telsiuvvg.lt