Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Panevėžio r. VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Panevėžio rajono vietos veiklos grupė
Topolių al. 17, LT-35169,
Panevėžys (registracijos adresas)
J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), LT-35236
Panevėžys (buveinės adresas)
Tel. +370 45 460 169
El. paštas: panvvg@gmail.com
Svetainė: www.panvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkė, projektų vadovė
Vilma Juodagalvytė - Baranovskaja
Tel. +370 684 48765
El. paštas: vilmajuodagalvyte@gmail.com

Komunikacijos specialistas
Dainius Grižas
Tel. +370 45 460 169; +370 684 487 39 
El. paštas: dainiusgrizas@gmail.com

Projektų koordinatorė
Eglė Stravinskienė
Tel. +370 45 460 169; +370 683 619 50
El. paštas: eglevvg@gmail.com

Finansininkė
Gintarė Ramanauskaitė
Tel. +370 45 460 169; +370 605 880 90
El. paštas: gintare.ramanauskaiste@gmail.com