Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Jonavos r. sav. VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Jonavos r. sav. vietos veiklos grupė
Žeimių g. 15-309, LT-55158 
Jonava
Tel. +370 349 59180 
El. paštas: jonava@bendruomenes.lt
Svetainė: www.jonavosvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkas
Juozas Jokimas

Tel. +370 616 71312
El. paštas: jokimaskuozas@gmail.com

Vietos plėtros strategijos  įgyvendinimo projektų vadovas
Petras Vyšniauskas
Tel. 8 683 86575
El. paštas: petrasvysniauskas@gmail.com

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administratorius
Julius Paulikas
Tel. 8 606 99685
El. paštas: julius.paulikas@gmail.com

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo finansininkė
Inga Grikun
Tel. 8 675 04253
El. paštas: inga.grikun@gmail.com