Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Elektrėnų sav. VVG 

Kontaktai

Bendrieji kontaktai:

Elektėnų sav. vietos veiklos grupė
Elektrinės g.8-118 kab, LT-26108,
Elektrėnai
Tel. +370 (528) 58 090
El paštas: info@elektrenuvvg.lt
Svetainė: www.elektrenuvvg.lt

 

Kontaktiniai asmenys:

VVG pirmininkė/Projekto vadovė
Lina Bertanavičienė
Tel. +370 670 50130; +370 (528) 58 090
El. paštas:  info@elektrenuvvg.lt

Finansininkė
Dana Bagačionkienė
Tel. +370 684 86693; +370 (528) 58 090
El. paštas:  danute@elektrenuvvg.lt

Projekto administratorė
Irena Petkevičienė
Tel. +370 673 01843; +370 (528) 58 090
El. paštas: irena@elektrenuvvg.lt

Raminta Česnauskaitė
Tel. +370 672 97908; +370 (528) 58090
El. paštas: raminta@elektrenuvvg.lt

Ilona Matuzienė
Tel. +370 677 72847; +370 (528) 58090
El. paštas: ilona@elektrenuvvg.lt