Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Babtų bendruomenės centro projektas jaunimui "Gyvenkime linksmiau ir aktyviau" 

Kauno rajono vietos veiklos grupė

Vietos projektas: Babtų bendruomenės centro projektas jaunimui "Gyvenkime linksmiau ir aktyviau"

Projekto vykdytojas: Babtų bendruomenės centras

Projekto vertė su PVM: 42 620 Lt

Projekto aprašymas:

Projekto tikslai: ugdyti bendruomenės narių gebėjimus dirbti ir kartu spręsti vietos problemas; didinti jaunimo motyvaciją aktyviai, naudingai ir turiningai praleisti laisvalaikį; įtraukti jaunuomenę į bendruomenės veiklą.

Šis projektas suteikė galimybę įsigyti instrumentus ir įgarsinimo aparatūrą, šventėms skirtą tentinę palapinę ir pasikviesti svečių iš Latvijos. Babtų ir Tukumo savivaldybės Pūrės seniūnijos meno mėgėjų kolektyvų draugystė prasidėjo nuo 2005 metų. Kasmet Babtų kultūros centro kolektyvai vieši Latvijoje su savo koncertinėmis programomis. Šiemet mes sulaukėme gausaus būrio dalyvių iš Latvijos. Džiaugėmės visi kartu supynę įvairiaspalvį „Baltų kultūros vainiką“.

Susibūręs jaunimas lyderių stovykloje sprendė įvairias jaunimo problemas. To rezultatas – dvi naujos muzikos grupės „Šienas“ ir „Chebra“.

Tikimasi, kad įtraukus jaunimą į bendruomenės veiklą bus išugdyti nauji lyderiai, kurie aktyviai įsitrauks į kultūrinį ir pramoginį kaimo gyvenimą. Tikimės, kad ir pasibaigus projekto vykdymui kaimo jaunimas bus užimtesnis, turint renginių organizavimui būtinų priemonių ir toliau bus plėtojama projekto metu pradėta veikla, vykdoma prevencinė priemonė kovoje prieš rūkymą bei alkoholio vartojimą. Ir toliau ši veikla bendruomenėje bus prioritetinė.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.