Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Slidinėjimo trąsų įrengimas ir plėtra 

Plungės rajono vietos veiklos grupė

Vietos projektas „Slidinėjimo trąsų įrengimas ir plėtra“

Projekto vykdytojas: Saulius Gramauskas

Projekto vertė su PVM: 260 000 Lt

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas - įrengti žiemos pramogų kompleksą, sukuriant naujas darbo vietas.

Kalniškių kaime, 16 hektarų teritorijoje buvo supiltas 47 metrų aukščio kalnas, paruoštos keturios skirtingo lygio slidinėjimo trasos, pastatytas generatorius, įrengtas apšvietimas, pastatytos vaizdo stebėjimo kameros, palapinė, batų džiovyklos tai pat įrengtos automobilių aikštelės, sumontuoti keltuvai ir įsigyta kalnų slidinėjimo įranga.

Projekto rezultatas - įrengtas žiemos pramogų kompleksas. Sukurtos palankesnės sąlygos aktyviam poilsiui kaimo gyventojams, kurios skatina aktyvų laisvalaikio užimtumą žiemos metu. Sukurtos 4 darbo vietos ir išlaikytos – 5 esamos (sumažinta bedarbystė Plungės rajone).

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.