Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Kepyklėlė – arbatinė „Merssy“ 

Akmenė rajono vietos veiklos grupė

Vietos projektas „Kepyklėlė – arbatinė „Merssy"

Projekto vykdytojas: UAB „MERSSY"

Projekto vertė su PVM: 62 000 Lt

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – sukurti kepyklėlę – arbatinę „Merssy" kurioje bus kepamos bandelės, sausainiai, tortai, kibinai, picos. Vieta  pasirinkta labai patraukli, miestelio centras, pagrindinis pravažiuojamas kelias Mažeikiai – N. Akmenė.

Įgyvendinus šį projektą buvo sukurtos 6 naujos darbo vietos (buvo planuotos - 3). Įsigytą įranga reikalinga produkcijos gamybai: kepimo krosnis, vėsinimo kameros, tešlos kočiojimo mašina, mikseriai, darbo šaldymo stalas, elektrinės kaitlentės ir kt.įranga. Pagerėjo Akmenės miestelio patrauklumas bendroje infrastruktūroje, bei pagerinta gyventojų gyvenimo kokybė kaimo vietovėje sudarant galimybę rinktis dar vieną naują paslaugą. Kepyklėlėje veikia kavinukė. Gamina produkcija yra aukštos kokybės ir tenkina vartotojus.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.