Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

I. Į."Natūrali tekstilė" gamybos modernizavimas ir informacinės sistemos tobulinimas 

Šiaurės vakarų Lietuvos (Mažeikių) VVG

Vietos projektas „I. Į."Natūrali tekstilė" gamybos modernizavimas ir informacinės sistemos tobulinimas“

Projekto vykdytojas: Individuali įmonė „Natūrali tekstilė“

Projekto vertė su PVM: 22 545 Lt

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas - išlaikyti esamas darbo vietas kaimo gyventojams, didinti gyventojų užimtumą ir plėtoti alternatyvias ūkio veiklas kaime.

Rezultatas: įsigyta automatizuota  pramoninė siuvinėjimo mašina TAJIMA „NEO“, sukurta įmonės internetinė svetainė http://www.saunagoods.eu/ gaminamos produkcijos reklamai ir pardavimui, bei nešiojamas kompiuteris užsakymų priėmimui, bei apskaitai tvarkyti.

I.Į. „Natūrali tekstilė“ vykdo veiklą nuo 1999 metų. Nuo 2009 metų įmonė pradėjo siūti natūralios vilnos pirties kepures ir prekiauti jomis Lietuvoje bei kaimyninėse valstybėse. Trečius metus šią veiklą vystant, pastebėta, kad daug didesnę paklausą turi kepurės, ant kurių išsiuvinėta įmonės logotipas, jumoristinis šūkis, pirtininko vardas ir panašiai, be to, tokios kepurės parduodamos 30-40 procentų brangiau.

Įsigijus siuvinėjimo mašiną su programine įranga, įmonė gali patenkinti daugumos užsakovų pageidavimus. Išaugo pardavimo apimtys bei padidėjo rentabilumas. Asortimento gausa ir aukštesnė gaminio kokybė duoda papildomas pajamas, gerina šeimos gyvenimo kokybę.