Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Fotomenininko kūrybinės erdvės sukūrimas 

Švenčionių rajono vietos veiklos grupę „Švenčionių partnerystė“

Vietos projektas: „Fotomenininko kūrybinės erdvės sukūrimas“

Projekto vykdytojas: Vladas Šarėjus

Projekto vertė su PVM: 67 666,42 Lt.

Projekto aprašymas:

Pareiškėjas – profesionalus fotografas, 35 metus dirbantis šį darbą. Didmiesčių menininkai sunkiai įsileidžia meistrus iš provincijos. Dalyvauti parodose ar patekti į oficialią galeriją „kaimiečiui“ praktiškai neįmanoma. Vargu ar įmanoma ir patekti į profesionalias monografijas.

Projekto dėka Pabradės mieste sukurta kūrybinė erdvė fotografijos meno kūriniams kurti, eksponuoti, menininkų plenerams rengti, fotoprojektams, parodoms, nuolatinėms autorinių darbų ekspozicijoms. Pastatytos  pavėsinės (viena jų - su židiniu ir stiklo sienomis), esamoje klėtyje sumontuotas židinys, įrengtas tvenkinys, fontanai, tiltelis per upelį, aplinka apželdinta dekoratyviniais daugiamečiais krūmais, pastatytos sūpuoklės, lauko baldai. Prie įrengtų fontanų, lieptų, krioklių pozuoja vestuvininkai, įvairių švenčių dalyviai. Sukurta ir 1 darbo vieta – fotomeno parodų, studijų organizavimo paslaugai teikti, bei projekto sukurtai meninei erdvei prižiūrėti.

Projektas nominuotas apdovanojimui konkurse „LEADER apdovanojimai 2013“ nominacijoje – „Metų verslo projektas“.