Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Vėžaičių konferencijų centro įkūrimas 

„Pajūrio kraštas“ (Klaipėdos r.) vietos veiklos grupė

Vietos projektas "Vėžaičių konferencijų centro įkūrimas"

Projekto vykdytojas: Visuomeninė organizacija Vėžaičių bendruomenė

Projekto vertė su PVM: 499 206,76 Lt

Projekto aprašymas:

Projekto esmė – į bendruomenių veiklą pažiūrėti kitu aspektu: visuomeninę veiklą suderinti su verslumu. Būtent todėl VO Vėžaičių bendruomenė savo atsakomybėn perėmė 551,49 kvadratinių metrų patalpas ir jas pritaikė konferencijų organizavimo paslaugų teikimui.

Pasirašydama finansavimo sutartį, bendruomenė įsipareigojo prie projekto įgyvendinimo prisidėti ne mažesniu kaip 49920,68 Lt įnašu natūra - savanorišku darbu. Tai – rekordinė suma Lietuvoje, iki šiol nuostabą kelianti tiek šalies bendruomeninių organizacijų, tiek valdžios institucijų atstovams.

Projekto rezultatai:

- Vienintelė bendruomeninė organizacija Klaipėdos rajone, teikianti konferencijų organizavimo paslaugas ir yra sukūrusi dvi darbo vietas (administratoriaus ir buhalterės);

- Vienintelis konferencijų centras Klaipėdos rajone, galintis pasiūlyti net dvi konferencijų sales, pilną maitinimą ir renginio aptarnavimą vienoje vietoje;

- Vienintelis konferencijų centras Lietuvoje, kurio įrengimui patalpos skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Vyriausybė pasitikėjo bendruomene, o bendruomenė sugebėjo įtikinti Vyriausybę, kad jos pasitikėjimą pateisins;

- Konferencijų centras aprūpintas modernia įranga – garso ir vaizdo technika, vertimo kabina. Vykdant konferencijų centro remonto darbus, panaudotos naujausios kartos šildymo sistemos, šilumą sulaikantys izoliaciniai dažai;

- Į savanorišką veiklą, įgyvendinant projektą, buvo įtraukta 70 asmenų. Iš viso dirbta 3740 valandų, suremontuotos 551,49 kvadratinių metrų patalpos;

- Bendruomenė yra visiškai atsakinga už pastato išlaikymą ir pati generuoja lėšas pastato išlaikymui;

- Teikdama paslaugas, VO Vėžaičių bendruomenė sėkmingai bendradarbiauja su verslo organizacijomis ir kaimyninėmis bendruomenėmis, kurios teikia konferencijų centro dalyviams maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas.

Projektas nominuotas apdovanojimui konkurse „LEADER apdovanojimai 2013“ nominacijoje „Metų verslo projektas“.