Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Veiklios, sportiškos ir sveikos Balsupių kaimo bendruomenės ugdymas 

Marijampolės rajono vietos veiklos grupė

Vietos projektas „Veiklios, sportiškos ir sveikos Balsupių kaimo bendruomenės ugdymas“

Projekto vykdytojas: Ledo ritulio klubas „Pelkių velniai“

Projekto partneris: Mokolų pagrindinė mokykla

Projekto vertė su PVM: 99 961,82 Lt

Projekto aprašymas:

Projektu siekta didinti kaimo gyventojų užimtumą, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą bei propaguotu pasaulyje ir Lietuvoje itin sparčiai populiarėjantį ledo ritulį, taip pat didinti gyvenimo kaimo vietovėje patrauklumą, ugdyti veiklią, sportišką ir sveiką Balsupių kaimo bendruomenę.

Ledo ritulio klubo „Pelkių velniai“ nariams žiemos metu ant Balsupių kaimo Galubalio pelkės pradėjus nuolat žaisti ledo ritulį pastebėta, kad vis daugiau ir Balsupių kaimo, ir Marijampolės miesto bei aplinkinių vietovių gyventojų pradėjo žiemos metu laisvalaikį leisti aktyviai – renkasi stebėti atviroje natūralaus ledo aikštėje vykstančio žaidimo, pačiuožinėti pačiūžomis, neretai ir įsitraukia į ledo ritulio žaidimą.

Pasiekti rezultatai:

Klubas nutarė ledo aikštę perkelti į Balsupių kaimo gyventojams patogesnę bei labiau matomą vietą, kur įrengta vieša, atvira sezoninė (veikianti žiemos metu, esant minusinei oro temperatūrai) 26 m x 56 m dydžio ledo ritulio aikštė – čiuožykla. Su apšvietimo įranga, specialiais apsauginiais aikštės bortais, atsarginiais suoleliais, persirengimo vietomis ji užima apie 0,25 ha plotą. Taip pat įsigyta įrangos ledui prižiūrėti – sniego valytuvas-pūstuvas, aikštės įgarsinimo įranga, traktoriukas su šepečiu.

Įgyvendinus projektą ledo aikštėje organizuojami atvirojo ledo ritulio turnyrai, žiemos šventės, o Mokolų pagrindinės mokyklos Balsupių skyriaus moksleiviai, Balsupių bei aplinkinių vietovių gyventojai, ypač jaunimas bei vaikai, skatinami mokytis čiuožti pačiūžomis.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.