Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Neįgaliųjų draugijos centro pastato atnaujinimas ir pritaikymas neįgaliųjų laisvalaikiui ir užimtumui 

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė

Vietos projektas „Neįgaliųjų draugijos centro pastato atnaujinimas ir pritaikymas neįgaliųjų laisvalaikiui ir užimtumui“

Projekto vykdytojas: Kelmės rajono neįgaliųjų draugija

Projekto vertė su PVM: 199 078 Lt

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – rekonstruoti Kelmės apylinkių seniūnijoje esantį viešąjį Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos centro pastatą, jį pritaikyti neįgaliųjų laisvalaikiui ir užimtumui, sudaryti tinkamas sąlygas neįgaliųjų bendruomenės narių poreikiams tenkinti, taip pat įsigyti reikalingą įrangą ir baldus.

Projekto įgyvendinimo metu renovuotas draugijos pastatas: pakeista stogo danga ir apšiltintas stogas, apšiltintos sienos ir pamatai, pakeistos grindys, pakeistos garažo ir patalpų durys, suremontuotas balkonas ir balkono grindys, įrengtas įvažiavimas į pastatą neįgaliesiems. Taip pat nupirktas kompiuteris su visais būtinais priedais ir stalu jam pastatyti. Iš projekto lėšų įsigytas ir virtuvės baldų komplektas, nes neįgalieji dažnai čia atvyksta visai dienai arba pusdieniui ir turi turėti galimybę pasišildyti savo atsineštą maistą, išsivirti arbatos.