Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Parama skirta VPS 

 

PROJEKTŲ, KURIEMS SKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER“, SĄRAŠAS


Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. vasario 22 d. potvarkiu Nr. 4D-24

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

Skiriama paramos suma, Eur

Didžiausia paramos suma, Eur

EŽŪFKP lėšos (85 proc. paramos sumos)

Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos)

1.1

Druskininkų vietos veiklos grupė

Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 strategija

1142758

971344,3

171413,7

1.2

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“

VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.

2486600

2113610

372990

1.3

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija

1781683

1514430, 55

267252,45

1.4

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė

2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija

2123459

1804940,15

318518,85

1.5

Vietos veiklos grupė „Nemunas“

VVG "Nemunas" teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija

2110405

1793844,25

316560,75

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. kovo 14 d. potvarkiu Nr. 4D-40

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

Skiriama paramos suma, Eur

Didžiausia paramos suma, Eur

EŽŪFKP lėšos (85 proc. paramos sumos)

Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos)

2.1

Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“

VVG "Pagėgių kraštas" teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija

1107477

941355,45

166121,55

2.2

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG)

Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams

2048115

1740897,75

307217,25

2.3

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija

2310603

1964012,55

346590,45

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. balandžio 4 d. potvarkiu Nr. 4D-56

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

Skiriama paramos suma, Eur

Didžiausia paramos suma, Eur

EŽŪFKP lėšos (85 proc. paramos sumos)

Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos)

3.1

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“

Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.

1636108

1390691,8

245416,2

3.2

Vietos veiklos grupė  „Pakruojo rajono partnerystė“

Pakruojo rajono 2014-2020 m.vietos plėtros strategija

2010734

1709123,9

301610,1

3.3

Asociacija  „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“

Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ 2015-2023 m. vietos plėtros strategija

2807186

2386108,1

421077,9

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. balandžio 14 d. potvarkiu Nr. 4D-61

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

Skiriama paramos suma, Eur

Didžiausia paramos suma, Eur

EŽŪFKP lėšos (85 proc. paramos sumos)

Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos)

4.1

Biržų rajono vietos veiklos grupė

Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija              2015–2023 m.

1852382

1574524,7

277857,3

4.2

Akmenės rajono vietos veiklos grupė

Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategija

1693089

1439125,65

253963,35

4.3

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė

Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2014-2020 m. strategija

1923533

1635003,05

288529,95

4.4

Kalvarijos vietos veiklos grupė

Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija

1153231

980246,35

172984,65

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. gegužės 3 d. potvarkiu Nr. 4D-76

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

Skiriama paramos suma, Eur

Didžiausia paramos suma, Eur

EŽŪFKP lėšos (85 proc. paramos sumos)

Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos)

5.1

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija

2364258

2009619,3

354638,7

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. 4D-88

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

Skiriama paramos suma, Eur

Didžiausia paramos suma, Eur

EŽŪFKP lėšos (85 proc. paramos sumos)

Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos)

6.1

Anykščių rajono vietos veiklos grupė

Anykščių rajono kaimo vietovių 2014-2020 m. plėtros strategija

2049864

1742384,4

307479,6

6.2

Kauno rajono vietos veiklos grupė

Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija

4600488

3910414,8

690073,2

6.3

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 metų vietos plėtros strategija

2299741

1954779,85

344961,15

6.4

Raseinių rajono vietos veiklos grupė "Raseinių krašto bendrija"

Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“

2574844

2188617,4

386226,6

6.5

Skuodo vietos veiklos grupė

Skuodo vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija

1667306

1417210,1

250095,9

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. birželio 10 d. potvarkiu Nr. 4D-101

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

Skiriama paramos suma, Eur

Didžiausia paramos suma, Eur

EŽŪFKP lėšos (85 proc. paramos sumos)

Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos)

7.1

Alytaus rajono vietos veiklos grupė

Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 metams

3330963

2831318,55

499644,45

7.2

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m. kaimo vietovių vietos plėtros strategija

1682353

1430000,05

252352,95

7.3

Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė

„Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija“

2550932

2168292,2

382639,8

7.4

Sūduvos vietos veiklos grupė

Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais

1365162

1160387,7

204774,3

7.5

Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“

Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategija

2981836

2534560,6

447275,4

7.6

Marijampolės vietos veiklos grupė

Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015 – 2023 metų strategija

1944479

1652807,15

291671,85

7.7

Panevėžio rajono vietos veiklos grupė

Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategija

3156186

2682758,1

473427,9

7.8

Asociacija „Lamatos žemė“

„Aukštos pridėtinės vertės darbas sąmoningam ateities kaimui“

2485808

2112936,8

372871,2

7.9

Širvintų rajono vietos veiklos grupė

Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategija

1441880

1225598

216282

7.10

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“

Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija

1873460

1592441

281019

7.11

Varėnos krašto vietos veiklos grupė

Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2014-2020 metams

1912973

1626027,05

286945,95

7.12

Vilniaus rajono vietos veiklos grupė

Vilniaus rajono 2015-2023 metų vietos plėtros strategija

5288346

4495094,1

793251,9

 

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

Paramos VPS įgyvendinti dydis (Eur) iš EŽŪFKP, EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (VB) lėšų

Didžiausia paramos suma, Eur

Didžiausia paramos suma, Eur

EŽŪFKP lėšos (85 proc. paramos sumos)

Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos)

EJRŽF lėšos (85 proc. paramos sumos)

Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos)

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė

Ignalinos rajono kaimo  ir žuvininkystės plėtros strategija 2014–2020 m.

2 067 695,00 Eur iš jų: 
1 529 578,00 Eur iš EŽŪFKP ir VB, 
538 117,00 Eur iš EJRŽF ir VB

1300141,3

229436,7

457399,45

80717,55

Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupė

Zarasų-Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų- Visagino regionas, 2014-2020 m.

2 055 828,00 Eur iš jų: 
1 483 747,00 Eur iš EŽŪFKP ir VB, 
572 081,00 Eur iš EJRŽF ir VB

1261184,95

222562,05

486268,85

85812,15

Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. birželio 17 d. potvarkiu Nr. 4D-105

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

Skiriama paramos suma, Eur

Didžiausia paramos suma, Eur

EŽŪFKP lėšos (85 proc. paramos sumos)

Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos)

8.1

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė

Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.

2540690

2159586,5

381103,5

8.2

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė

Kupiškio rajono 2016-2023 metų integruota vietos plėtros strategija

1631466

1386746,1

244719,9

8.3

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija

2218612

1885820,2

332791,8

8.4

Prienų rajono vietos veiklos grupė

Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija

2204191

1873562,35

330628,65

8.5

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija

2030082

1725569,7

304512,3

8.6

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė

Rokiškio rajono savivaldybės kaimiškoji teritorija ROKIŠKIO KAIMO STRATEGIJA 2014-2020

2149975

1827478,75

322496,25

8.7

Šakių krašto vietos veiklos grupė

Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija

2599003

2209152,55

389850,45

8.8

Šalčininkų rajono vietos veiklos grupė

Šalčininkų rajono kaimo vietovių plėtros strategija

2673653

2272605,05

401047,95

8.9

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė

Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija

2246885

1909852,25

337032,75

8.10

Tauragės rajono vietos veiklos grupė

Tauragės rajono vietos veiklos grupės 2016–2023 metų vietos plėtros strategija

2096479

1782007,15

314471,85

8.11

Telšių rajono vietos veiklos grupė

Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija

3113574

2646537,9

467036,1

8.12

Trakų krašto vietos veiklos grupė

Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija

2132942

1813000,7

319941,3

8.13

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė

Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m. strategija

2803142

2382670,7

420471,3

 

Pareiškėjo pavadinimas

Vietos plėtros strategijos pavadinimas

Paramos VPS įgyvendinti dydis (Eur) iš EŽŪFKP, EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (VB) lėšų

Didžiausia paramos suma, Eur

Didžiausia paramos suma, Eur

EŽŪFKP lėšos (85 proc. paramos sumos)

Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos)

EJRŽF lėšos (85 proc. paramos sumos)

Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc. paramos sumos)

Utenos regiono vietos veiklos grupė

Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.

982 574,00 Eur iš jų:
1 729 413,00 Eur iš EŽŪFKP ir VB,
253 161,00 Eur iš EJRŽF ir VB

1470001,05

259411,95

215186,85

37974,15