Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Teisės aktai 

Atrankos taisyklės ir jų pakeitimai

2013-01-22 Nr. 3D-70 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2012-10-18 Nr. 3D-809 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2012-09-06 Nr. 3D-718 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2012-08-27 Nr. 3D-697 - Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2010-12-31 Nr. 3D-1136 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2010-09-08 Nr. 3D-810 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

2010-04-20 Nr. 3D-363 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2010-02-12 Nr. 3D-112 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

2009-09-17 Nr. 3D-686 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ antrosios veiklos srities „Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2009-09-04 Nr. 3D-654 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2009-07-10 Nr. 3D-492 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

2009-06-04 Nr. 3D-408 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2007-12-12 Nr. 3D-549 - Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių patvirtinimo

Projektų atrankos komiteto sprendimai

2012-01-06 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-5(5.50)

2011-11-30 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-505(5.50)

2011-10-14 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-428(5.50)

2011-09-30 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-400(5.50)

2010-11-11 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-577(5.50)

2010-08-24 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-440(5.50)

2010-07-16 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-389(5.50)

2010-05-26 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-299(5.50)

2010-04-27 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-242(5.50)

2010-02-05 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-55(5.50)

2009-11-12 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-541(5.50)

2009-09-18 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-423(5.50)

2009-03-31 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-143(5.50)

2009-02-10 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-64(5.50)

2009-01-09 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-5(5.50)

2008-11-24 Projektų atrankos komiteto sprendimas Nr. 8D-452(5.50)

Ministerijos sprendimai dėl paramos skyrimo

2010-11-17 Nr. 3D-1017 - Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo

2010-08-30 Nr. 3D-783 - Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo

2010-07-23 Nr. 3D-682 - Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo

2010-06-03 Nr. 3D-525 - Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo

2010-05-04 Nr. 3D-412 - Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo

2010-02-12 Nr. 3D-111 - Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo

2009-11-18 Nr. 3D-880 - Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo

2009-09-25 Nr. 3D-704 - Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo

2009-08-17 Nr. 3D-597 - Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo

2009-05-06 Nr. 3D-324 - Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo

2009-02-24 Nr. 3D-126 - Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, sąrašo patvirtinimo

2009-01-23 Nr. 3D-34 - Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ antrąją veiklos sritį „Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“, sąrašų patvirtinimo

2008-12-05 Nr. 3D-668 - Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ antrąją veiklos sritį „Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“, sąrašų patvirtinimo

Paramos skyrimo ir skaičiavimo metodika

2010-04-20 Nr. 3D-365 - Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl paramos skyrimo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti tvarkos ir paramos dydžio skaičiavimo metodikos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą“ pakeitimo

2007-12-11 Nr. 3D-544 - Dėl paramos skyrimo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti tvarkos ir paramos dydžio skaičiavimo metodikos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą

Administravimo taisyklės

2013-11-14 Nr. 3D-772 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2013-05-30 Nr. 3D-382 – Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2012-12-12 Nr. 3D-952 - Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2012-08-27 Nr. 3D-696 - Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2011-06-14 Nr. 3D-496 - Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2010-12-07 Nr. 3D-1051 - Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2010-04-20 Nr. 3D-364 - Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2010-02-23 Nr. 3D-162 - Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2010-01-19 Nr. 3D-18 - Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2009-09-17 Nr. 3D-687 - Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2009-08-14 Nr. 3D-595 - Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo

2009-01-06 Nr. 3D-6 - Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklių patvirtinimo

2008-10-28 Nr. 3D-578 - Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo

Svarbūs raštai

1.Dėl vietos veiklos grupių, įgyvendinančių bandomąsias integruotas strategijas, skaidymosi

2.Dėl vietos veiklos grupių teritorijos keitimo.

3.Dėl strategijų įgyvendinimo