Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

LEADER metodo įgyvendinimo statistika 

PAŽYMA DĖL PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA" (PLANAVIMO BŪDU) IR 4 KRYPTIES „LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS " PRIEMONIŲ, ĮGYVENDINIMO.

 

2015 m.

GRUODŽIO MĖNESIO PAŽYMA

LAPKRIČIO MĖNESIO PAŽYMA

SPALIO MĖNESIO PAŽYMA

RUGSĖJO MĖNESIO PAŽYMA

RUGPJŪČIO MĖNESIO PAŽYMA

LIEPOS MĖNESIO PAŽYMA

BIRŽELIO MĖNESIO PAŽYMA

GEGUŽĖS MĖNESIO PAŽYMA

BALANDŽIO MĖNESIO PAŽYMA

KOVO MĖNESIO PAŽYMA

VASARIO MĖNESIO PAŽYMA

SAUSIO MĖNESIO PAŽYMA

 

2014 m.

GRUODŽIO MĖNESIO PAŽYMA

LAPKRIČIO MĖNESIO PAŽYMA

SPALIO MĖNESIO PAŽYMA

RUGSĖJO MĖNESIO PAŽYMA

RUGPJŪČIO MĖNESIO PAŽYMA

LIEPOS MĖNESIO PAŽYMA

BIRŽELIO MĖNESIO PAŽYMA

GEGUŽĖS MĖNESIO PAŽYMA

BALANDŽIO MĖNESIO PAŽYMA

KOVO MĖNESIO PAŽYMA

VASARIO MĖNESIO PAŽYMA

SAUSIO MĖNESIO PAŽYMA

 

2013 m.

GRUODŽIO MĖNESIO PAŽYMA

LAPKRIČIO MĖNESIO PAŽYMA

SPALIO MĖNESIO PAŽYMA

RUGSĖJO MĖNESIO PAŽYMA

RUGPJŪČIO MĖNESIO PAŽYMA

LIEPOS MĖNESIO PAŽYMA

BIRŽELIO MĖNESIO PAŽYMA

GEGUŽĖS MĖNESIO PAŽYMA

BALANDŽIO MĖNESIO PAŽYMA

KOVO MĖNESIO PAŽYMA

VASARIO MĖNESIO PAŽYMA

SAUSIO MĖNESIO PAŽYMA

 

2012 m.

GRUODŽIO MĖNESIO PAŽYMA

LAPKRIČIO MĖNESIO PAŽYMA

SPALIO MĖNESIO PAŽYMA

RUGSĖJO MĖNESIO PAŽYMA

RUGPJŪČIO MĖNESIO PAŽYMA

LIEPOS MĖNESIO PAŽYMA

BIRŽELIO MĖNESIO PAŽYMA

GEGUŽĖS MĖNESIO PAŽYMA

BALANDŽIO MĖNESIO PAŽYMA

KOVO MĖNESIO PAŽYMA

VASARIO MĖNESIO PAŽYMA

SAUSIO MĖNESIO PAŽYMA

 

2011 m.

GRUODŽIO MĖNESIO PAŽYMA

LAPKRIČIO MĖNESIO PAŽYMA

SPALIO MĖNESIO PAŽYMA

RUGSĖJO MĖNESIO PAŽYMA

RUGPJŪČIO MĖNESIO PAŽYMA

LIEPOS MĖNESIO PAŽYMA

BIRŽELIO MĖNESIO PAŽYMA

GEGUŽĖS MĖNESIO PAŽYMA

BALANDŽIO MĖNESIO PAŽYMA

 

 

VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINAMŲ PAGAL LEADER METODĄ PARAMOS ĮSISAVINIMO SUVESTINĖ