Lietuvos VVG

 LEADER ES

VVG Paieška

Kas yra LEADER?

LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

LEADER pavadinimas

Programos LEADER pavadinimas yra prancūziško termino „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale" (lietuv., veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys) pirmųjų raidžių santrauka.

Programos tikslas

Pagrindinis Programos LEADER tikslas kaimo plėtros srityje – skatinti tolygią regionų plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę kaime, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos problemas pasitelkus vietos gyventojus, kaimo nevyriausybines organizacijas, vietos verslininkus, vietos valdžios institucijas ir kitus kaimo plėtros dalyvius.

Programos uždaviniai

Pagrindiniai Programos LEADER uždaviniai: suburti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus bendram tikslui; telkti kaimo gyventojus, ugdyti jų gebėjimus veikti kartu bei stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis; skatinti vietos iniciatyvas – rengti integruotas vietos plėtros strategijas bei organizuoti jų įgyvendinimą naujais metodais tikslingai panaudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; skatinti teritorinę ir tarptautinę partnerystę.

Refresh

Forumas 


Pradėjo: Ramunė 2011-10-13
Tarptautinių projektų vykdymo problemos
2011-10-13 Ramunė
Įrašų: 2
Įdomu kada sulauksime atstovų iš Leader centro dėl tarptautinių projektų vykdymo, kaip buvo minėta,jie šią savaitę pradės važinėtis po visas VVG. Turbūt iš anksto informuos apie atvykimo laiką?
2011-10-17 Marius
Įrašų: 3
Laba diena, Ramune, ačiū už klausimą.

Planuojame aplankyti visas VVG Tarptautinio ir Teritorinio bendradarbiavimo klausimais dar šiais metais. Be abejo, vizito laiką suderinsime iš anksto. Jeigu turite konkrečių klausimų, ar reik pagalbos Teritorinių ar Tarptautinių projektų įgyvendinimo klausimais prašome kreiptis el.p. marius@zum.lt.

Sėkmės,
Marius
2011-10-26 Ramunė
Įrašų: 2
ačiū, jums,
jau ir parašiau laišką su krūva klausimų :)
2012-01-13 Andrė
Įrašų: 2
Laba diena,
Pradėjome pildyti tarptautinio projekto paraišką ir iškilo keletas klausimėlių:
1. Mūsų projektas apima tris partnerius, projekto koordinatoriai yra austrai, mes ir dar viena Lietuvos VVG grupė esame partneriai, norėčiau paklausti ar abi partnerės iš Lietuvos turėtų pildyti dvi paraiškas ar vieną, nes taisyklėse nėra akcentuota ir nežinome kaip elgtis;
2. Prie pateikiamų dokumentų paraiškoje yra toks 3.2 punktas, kur prašoma pateikti įrodymą, kad aktyviai dalyvavo rengiant vietos vietos plėtros strategiją (kas tai per dokumentas, nelabai supratome)
3. Nelabai suprantame bendradrbiavimo surtarties IV skyrių (tai jeigu neprisidedam pinigais prie projekto, tai gal nereikia šio skyriaus pildyti, ar taip suprantu)
Na šiam kartui gal tiek :)
Iš anksto ačiū už atsakymus,
Pagarbiai ,
Alytaus rajono VVG
2012-01-17 Marius
Įrašų: 3
Laba diena, Andrė,
smagu, kad forumas po truputį pradeda veikti.
Atsakau į klausimus:

1. Kiekviena VVG (šiuo atveju kiekvienas partneris) pildo paraišką atskirai, kur numato tik savo VVG planuojamas patirti išlaidas.

2. Šis dokumentas reikalingas partneriui, kuri nėra VVG. (Žiūrėkite patį 3 punktą)
„3. Dokumentai, įrodantys, kad partneriai atitinka vieną iš šių reikalavimų (netaikoma partneriams – Lietuvoje veikiančioms VVG)“ taikoma bendruomenės, ar savivaldybei ar dar kokiam juridiniam asmeniui, kuris nori dalyvauti su VVG projekte".

3. Jei piniginėmis lėšomis prie projekto neprisidedate, IV sutartioes skyriuj rašote "0 Lt"

Sėkmės,
Marius
Redagavo: Marius 2012-01-17
2012-01-18 Andrė
Įrašų: 2
o kaip dabar su tom atskirom paraiškom, jeigu yra sukuriami bendri produktai, tokie kaip bendra studija, stovykla ar pan., nma tai man sake, ad jei yra du partneriai iš Lietuvos tai Lietuvos partneriai tarpusavyje apsisprendžia kuris bus Lietuvoj koordinatorius ir pildoma bendra paraiška, tai aš jau dabar pasimečiau :)
2012-01-24 Marius
Įrašų: 3
Kaip suprantu, koordinatorius užsienio VVG, abu Lietuvos VVG bus partneriais. Tai koordinatoriaus Lietuvio nėra, tada abu partneriai pildo 3 priedą, paraiškos formą ir abu prašo paramos savo projekto daliai.